ncc-art-lia-169
Concurs d'urbanisme 
a Rødovre - Dinamarca
 

ncc-man-gmc-grup

 


Rikke Nygaard Pedersen 
nygaard@ncc-arquitectura.com 
654 49 63 76 

Josep Cayuelas i Mateu 
cayuelas@ncc-arquitectura.com 
656 66 78 29 

Joan Claret i de la Luz 
claret@ncc-arquitectura.com 
639 60 61 55 
 

CAT

Concurs d'urbanisme per la revitalització i densificació de Rødovre Syd, a prop de Copenhaguen.

 

 

 

DK

Offentlig idékonkurrence om Rødovre Syd, området omkring Rødovre station. Der ønskedes en belysning af mulighederne for området, en anelse mindre end 1 km2, der består af store grønne områder og spredte boligblokke med relativt små lejligheder, skarpt begænset af store trafikårer.

Hovedgrebet i forslaget er forbindelsen mellem S-togsstationen og boligområdet, manifesteret i en gang- og cykelbro, der bliver til en svævende plads og lander på taget af det nye Stationcenter, der strækker op og bliver skyskraber. Forslaget lader C.Th.Sørensens store grønne parklandskab forblive åbent, men lægger flere funktioner ud f.eks. hækkeløbsbane, køkkenhaver og ældregymnastikredskaber. Der bliver udlagt et mere dynamisk stiforløb for at binde området sammen og forbinde til både Københavns og Vestegnens eksisterende grønne stier og områder. Boligområdet intensificeres ved at lægge nye stænger af større familielejligheder eller rækkehuse ind i de eksisterende gårdmellemrum, der nu fungerer som parkering.

 

ENG

Public urban planning competition for the revitalization and densification of Rødovre syd, near Copenhagen. The area, of slightly less than 1 square km, covers a large area of 3 storey building blocks laid out on large open lawns, schools and a train station connecting to central Cph as well as further west. The area suffers from large traffic arteries difficult to cross.

The main lever of the proposal is the connection between S-train station and housing, manifested in a pedestrian and bicicle bridge that turns into a floating square and lands on the roof of the new Station Center, which stretches up and becomes skyscraper. The proposal only modifies lightly the original landscape design from the fifities (by C.Th.Sørensen) with its large green park area open, but adds to it with more functions suchas a h urdles track, vegetable gardens and gymnastic equipment for old people. New paths and smaller squares are addedto tie the area together and connect to both Copenhagen's and Vestegnen's existing green lanes and recreative areas . Housing is intencified by adding new poles of larger family apartments or townhouses in the existing courtyard space, which now serves as parking.